skip to Main Content

495 vierkantjes op elke pagina, 6 kleuren, 1 Moleskine. Wat betekent herhaling nu eigenlijk? En hoeveel ruimte heb ik als ik met deze beperkingen werk? Het boekje is vol, maar dat hoeft niet te betekenen dat het stopt.
– – –
459 squares on each page, 6 colors, 1 Moleskine sketchbook. What does repetition mean exactly? What space do I have left working within these constraints? The book is now full, but that doesn’t necessarily mean it ends here.

< omhoog / up

Back To Top